De Toneelroute heeft een nieuwe website. Klik hier. 

VOLGENDE EDITIE IN 2018

Het bestuur van de Toneelroute heeft na langdurig en rijp beraad spijtig genoeg moeten besluiten om dit jaar (2017) geen Toneelroute te organiseren.
Het evenement was vorig jaar omvangrijk en heel succesvol, maar heeft fysiek en mentaal wel zijn tol geëist bij het bestuur.
Het evenement is in korte tijd flink uitgedijd en de organisatie heeft niet mee kunnen groeien.
De organisatie moet eerst krachtiger worden om de Toneelroute voor de toekomst te behouden.
Het bestuur gaat zich daarom de komende maanden richten op het versterken van de organisatie voordat een begin wordt gemaakt met de voorbereiding van 2018. 
Daarom zijn we dringend op zoek naar getalenteerde mensen die verantwoordelijk kunnen en willen zijn voor een deel van de organisatie.
Kandidaten kunnen zich melden via info@toneelroutevianen.nl.

SPEELLOCATIES

UITVAARTSTOET

LEVEN OP STRAAT

DE HERBERG

OpenMonumenten